L’objectiu d’aquest projecte és presentar tant les/els sòcies/es com a qualsevol interessat/ada els centres de documentació musical en l’àmbit català. Però no volem parlar-ne, volem anar’hi, veure’ls directament. Us proposem formar grups de treball per anar tots plegats a visitar-los. 

Aquest és un tast de les institucions que ens semblaria interessant visitar.