Aquest projecte té el propòsit principal de buscar, aglomerar i difondre recursos professionals per joves musicòlegs i musicòlogues, amb una atenció especial a l’àmbit català.

Entenem com recurs qualsevol objecte que pugui ser utilitzat en benefici de l’activitat musicològica, independentment del seu suport o extensió.

A grans trets, s’encarregarà de buscar, aglomerar i difondre informació sobre:

  • Publicacions científiques nacionals i internacionals
  • Asociacions musicològiques nacionals i internacionals
  • Llocs web d’interès musicològic, ja siguin particulars o institucionals
  • Biblioteques, arxius i centres de documentació
  • Centres de investigació
  • Beques i subvencions per joves musicòlegs/gues
  • Revistes gestionades per joves musicòlegs/gues
  • Cases o línies editorials
  • Estudis de musicologia (graus i postgraus) nacionals i internacionals
  • etc.